Arifan İlmi ve Fikri Araştırmalar Vakfı Sivas - Türkiye
  • esm-i-husn-dersleri

    Esmâ-i Hüsnâ Dersleri


    Tüm kardeşlerimiz davetlidir!

DOLAR FETVASI
Kafirler ile savaş bazı durumlarda farz-ı kifâyedir. Ancak dışardan bize karşı bir savaş varsa bu durumda bizimde onlara karşı imkanımız nispetince misli ile karşılık vermemiz her bir ferdimiz için ayrı ayrı dinî mesuliyettir.
Oruç ve Zekat Ahkamı - 8
BİNALARA ZEKAT GEREKİRMİ (YATIRIM AMAÇLI MALLARIN HÜKMÜ)
Oruç ve Zekat Ahkamı - 7
Sorduğunuz konuları sıra ile cevaplamadan önce şunu ifade edelim ki bu konular aslında sık sık sorulan konuların başında gelmektedir. Binaenaleyh halkımızın fıkhı ahkama bağlılık hassasiyetine sahip olduğu gibi aynı zamanda ciddi bir bilgilendirmeye